OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access

OFDMA er den del af standarden i Wi-Fi 6 (802.11ax) der giver Accesspunkter mulighed for at betjene flere enheder på én gang. Tanken er at OFDMA sætter et regelsæt for hvordan transmissionen af data skal foregå mellem flere enheder på samme tid. Dette kan være en hvilkensomhelst enhed ( mobil, pc, tablet, IoT) og erhvert transportmedie, som f.eks. et trådsløst netværk.

Hvis, eksempelvis, to telefoner sender data på den samme forbindelse. så kan man indsætte et tidsinterval til hver telefon og så vil de skiftes til at sende deres signal (der indeholder data) på hvert deres tidsinterval. Tidsintervallerne er dog, så ubemærkeligt små at dataoverførslen ser ud til at blive sendt sømløst på samme tid.

Frequency Division Multiplexing eller FDM er forløberen til OFDMA-teknologien. Den bruges til opdele informationspakker op i forskellige bånd, som så bæres af seperate signaler. Man kan sammenligne det med den måde switche bearbejder traffik på. I stedet for analog modulation der brugeres i multiplexing, anvender OFDMA bæresignalbølger(carrier signal waves) som kaldes underbærere (subcarriers), for at flytte små dele af information på en strømlinet måde.

Fordele og ulemper ved OFDMA

Fordele:

  • Større diversitet og efektivitet i brug af frekvenser
  • Mindre interferens mellem celler
  • Større fleksibillitet idet kanaler og underkanaler kan blive skiftet af og på.
  • Bedre dækning over netværk.

Ulemper

  • Diversiteten af frekvenserne er afhængig af hvordan underbærerne bliver tildelt brugerne og kan derfor blive ret komplekst.
  • Kræver ekstra strøm, fordi den er i standby og dermed klar til at sende en transmission.
  • Har en højere følsomhed end andre kanaltyper.

Skriv en kommentar